חלקי חילוף

מיקום
תיאור החלק
מספר חלק
כמות

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
-
26
27
28

Fuel shut-off cock, compI.
Decal set 
Fuel pick-up 
Valve 
Complete tank 
Cap 
Carry handle 
Clamp Ø 6 
Pressure relief hose Ø 6 
Fuel hose Ø 6 
Intake elbow 
Clamp 
Pressure relief hose Ø 8 
Washer 
Screw,lateral 
Spark plug spring 
Spark plug cap 
Spark plug 
Screw,cruise handle 
Washer 
Snorkel 
Snorkel extension 
Tool kit 
Oil mix bottle 150 ml.
Oil mix bottle 30 ml.
Elbow 90  
Clamp Ø 8 
Spark plug special

7000 2033
7000 1013
7000 1061
7000 1039
7000 2010
7000 2005
7000 1017
7000 1068
7000 1055
7000 1055
7000 0003
7000 1056
7000 1054
7000 1037
7000 1024
7000 1095
7000 1093
7000 1133
7000 1038
7000 1021
7000 2001
7000 2002
7000 1010
7500 9001
7500 9002
7000 1069
7000 1072
70001035

1 
1*
1 
1*
1 
2*
1*
1*
- 
- 
1 
1 
1 
2*
2 
1*
1 
1 
1*
1*
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

*Stanley steel washers and screws
*High quality gaskets
*High quality O-rings

 
מיכל הדלק

אקווה סקוטר | חלקי חילוף | Aqua Scooter

מיקום
תיאור החלק
מספר חלק
כמות

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Starter pulley axle 
Starter spring 
Water seal 
Starter pulley 
Starter rape 
Screw, nosepiece 
Nosepiece 
Starter handle 
Starter housing,compI.
Screw, starter housing 
Washer

7000 1047 
7000 1051 
7000 1050 
7000 1046 
7000 2009 
7000 1049 
7000 1045 
7000 1052 
7000 2007 
7000 1022 
7000 1018

1 
1 
1 
1 
1*
1*
1 
1 
1 
4*
4*

*Stanley steel washers and screws
*High quality gaskets
*High quality O-rings

 

 
מערכת ההנעה

אקווה סקוטר | חלקי חילוף | Aqua Scooter

מיקום
תיאור החלק
מספר חלק
כמות

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30

Nut, propeller 
Propeller 
Protection sleeve 
Water seal 
Needle bearing 
Crankase assy 
Sleeve 
Propeller bearing 
Oil seal 
Bearing, flywheel side 
Crankshaft 
Upper needle bearing 
Washer 
Screw, cylinder 
Screw, crankase 
O ring, flywheel side 
Screw 
Washer 
Washer 
Screw 
Piston pin 
Piston pin clip 
Cylinder gasket 
Piston rings 
Complete piston assy 
Cylinder head 
Safety-Grid CE 
Set gasket 
Screws and washers kit

7000 1020 
7000 2004 
7000 1086 
7000 1091 
7000 2037 
7000 2020 
7000 1125 
7000 1089 
7000 1092 
7000 1090 
7000 1112 
7000 1117 
7000 1083 
7000 1081 
7000 1022 
7000 1088 
7000 1033 
7000 1018 
7000 1083 
7000 1032 
7000 1118 
7000 1116 
7000 1028 
7000 1119 
7000 2035 
7000 1071 
7000 1025 
7000 2030 
7000 2000

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1*
1 
2 
1 
1 
1 
4*
4*
1*
1*
1*
1*
6*
5*
1 
2 
1*
2*
1 
1 
1 
4 
71

*Stanley steel washers and screws
*High quality gaskets
*High quality O-rings
 
מנוע

אקווה סקוטר | חלקי חילוף | Aqua Scooter

 

 

מיקום
תיאור החלק
מספר חלק
כמות

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Propeller guard 
Screw, muffler 
Washer 
Muffler 
O.Ring (Iarge)
O.Ring (medium)
Screw, guard 
Washer 
Exhaust valve kit

7000 1014 
7000 1023 
7000 1018 
7000 2026 
7000 1103 
7000 1104 
7000 1082 
7000 1031 
7000 2034

1 
2*
2*
1 
1*
1*
2*
2*
1

*Stanley steel washers and screws
*High quality gaskets
*High quality O-rings

 

 
מערכת הפליטה

אקווה סקוטר | חלקי חילוף | Aqua Scooter

מיקום
תיאור החלק
מספר חלק
כמות

1
2
3
4
5
6
7
8
12
13
14
15
16

Complete C.D.!. ignition
Woodruft key 
Washer 
Washer 
Screw electric system 
Grommet, stop cord 
Washer 
Nut flywheel 
Starter pawl spring 
Starter pawl 
Pin starter pawl 
Hose with cap 
Flywheel puller

7000 1132
7000 1070
7000 1031
7000 1031
7000 1082
7000 2019
7000 1084
7000 1040
7000 1108
7000 1109
7000 1107
7000 1094
70001131

1 
1*
2*
2*
2*
1 
1*
1*
2*
2*
2*
1 
1

*Stanley steel washers and screws
*High quality gaskets
*High quality O-rings
 
מערכת ההצתה האלקטרונית

אקווה סקוטר | חלקי חילוף | Aqua Scooter

 

מיקום
תיאור החלק
מספר חלק
כמות

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Flange gasket 
Walbro flange 
Washer 
Screw, flange 
Carburetor gasket 
Walbro carburetor 
Intake flange gasket 
Intake flange 
Clamp, intake elbow 
Washer 
Screw, carburetor 
Walbro Gasket set 
Repair kit Walbro 
Carburetor wrench

7000 1074
7000 2015
7000 1083
7000 1036
7000 1076
7000 2039
7000 1077
7000 2017
7000 1034
7000 1080
7000 1073
7000 1122
7000 1123
7000 1124

1*
1 
1*
1*
1*
1 
1*
1 
1 
2*
2*
1 
1 
1

*Stanley steel washers and screws
*High quality gaskets
*High quality O-rings

 

 
קרבורטור

אקווה סקוטר | חלקי חילוף | Aqua Scooter

מיקום
תיאור החלק
מספר חלק
כמות

2
3
4
5
6
7
8

Throttle lever 
Cruise handle 
Washer 
Screw, cruise handle 
Washer 
Nut, cruise handle 
Walbro Throttle rod Walbro

7000 1030
7000 1016
7000 1021
7000 1081
7000 1021
7000 1019
7000 2006

1 
1 
2*
2*
1*
1*
1*

*Stanley steel washers and screws
*High quality gaskets
*High quality O-rings

 

ידיות אחיזה

אקווה סקוטר | חלקי חילוף | Aqua Scooter

 

מיקום
תיאור החלק
מספר חלק
כמות

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Throttle control 
CompI. draw bar arm 
CompI. gas wire 
Joint block 
Bearing brace 
Steering whell manifold 
Axle bearing brace 
Complete pin group 
Complete pin group 
Telescopic arms 
CompI. draft brace

7200 1001
7200 2001
7200 2022
7200 2021
7200 2020
7200 2019
7200 2014
7200 2015
7200 2016
7200 2017
7200 2018

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 

 
הגה לסירות

אקווה סקוטר | חלקי חילוף | Aqua Scooter

מיקום
תיאור החלק
מספר חלק
כמות

1
2
3

Knob 
Washer 
Rod

7210 1002
7210 1003
7210 1004

2*
2*
1

*Stanley steel washers and screws
*High quality gaskets
*High quality O-rings
 

מזרון מתנפח

אקווה סקוטר | חלקי חילוף | Aqua Scooter